Správa bytů

Do roku 2005 spravovala společnost 960 bytů ve vlastnictví města Čelákovic, kdy se tento počet privatizací bytového fondu následně snížil na dnešních 703 bytových jednotek. Počet ostatních spravovaných bytů se naopak postupně zvyšoval až na dnešních 859 a to v návaznosti na vznikající společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Do roku 2002, kdy bylo veškeré nájemné vkládáno zpět do oprav bytového fondu v majetku města Čelákovic, se dařilo výrazně zlepšovat stav jednotlivých domů a budovat byty nové, zamýšlené jako byty startovací. V tomto období byly získány dotace ve výši cca 40 milionů korun a město Čelákovice mezi prvními realizovalo zateplování panelových domů. Při zateplování budov a budování půdních vestaveb se zároveň prováděly i opravy vstupních traktů a dveří a opravy společných prostor. Za součinnosti společnosti byly provedeny rekonstrukce všech výtahů v majetku města Čelákovic. Počínaje rokem 2005 byly zahájeny výměny oken v celých domech, byly obnoveny ploché střechy a z větší části i střechy sedlové. Dále byla provedena komplexní rekonstrukce šesti domů v ulici P. Holého včetně výměny všech instalací, úpravy dispozice bytů, oprav střech a obnovy fasád včetně zateplení.

q-byt-celakovice-sidlo

Pohled na zrekonstruovanou vilku čp. 1271 v ulici Prokopa Holého. Foto: archiv společnosti

Významnou nákladovou položku představují opravy bytů před předáním novým nájemcům. Důvodem je stav bytů, který ale ve většině případů odpovídá jejich stáří a běžnému opotřebení. V nezanedbatelné míře je ovlivněn i způsobem užívání nájemcem a jeho péčí o pronajatý majetek. Případů naprosto zdevastovaných bytů není naštěstí mnoho.

I přes vysokou finanční náročnost bude pro další zlepšování stavu bytového fondu nutné v komplexních rekonstrukcích pokračovat.

 
Ke stažení:
Přehled objektů ve správě