Provádíme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor:

Ekonomické služby
Vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky včetně výroční zprávy a daňového přiznání, podle momentálních potřeb klienta.

Technický servis
Provoz, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace spravovaných objektů.

Účetní servis
Vedení účetnictví, včetně daňových přiznání, urgence plánovaných plateb atp.

Právní služby
Zprostředkujeme kompletní právní servis. Jednání u soudu, převody vlastnictví, zakládání SVJ, SBD.

Administrativní servis
Vedení agendy o domech, včetně případných reportů z našeho informačního systému.

Revize
Revize dle platných norem. Revize výtahů, elektrických a plynových rozvodů….