Administrativní údaje

Název společnosti:
Q – BYT Čelákovice spol. s r.o.

Sídlo:
Čelákovice, J. Zeyera 1697, okres Praha-východ

Právní forma:
společnost s ručením omezeným podle práva České republiky, společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona

Vklad:
100 000,- Kč

Datum vzniku:
23. ledna 1996

IČ: 629 58 887

DIČ: CZ62958887

Registrace společnosti:
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42640

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Čísla účtů:
128820227/0100 (účet pro provádění plateb faktur)
130030267/0100 (účet pro platby nájemného, SIPO)
19-3990210237/0100 (účet pro platby objektu městyse Lázně Toušeň)

ID datových schránek:
r59r4nm