Orgány společnosti

Valná hromada:             

nejvyšší orgán společnosti, za společníky vykonává působnost

Valné hromady Rada města Čelákovice

Jednatelé:

Jarmila Volfová – I. jednatel

Mgr. Jiří Havelka – II. jednatel

Dozorčí rada:

Ing. Miloš Choura – předseda dozorčí rady

Mgr. Marek Skalický

Lucie Chrůmová

Hana Machálková

Ing. Kateřina Znojilová

Ředitel společnosti:

Mgr. Petr Kopecký