Představení společnosti

Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. byl založen dne 21. 1. 1996 městem Čelákovice pro zajištění správy bytů, služeb spojených s bydlením a výroby a rozvodu tepla. Předmětem činnosti jsou dále: instalatérské, topenářské, zámečnické práce, obchodní činnost, instalace a opravy el. zařízení, montáž a opravy ústředního vytápění a větrání.

Q-BYT vznikl pro nástupnická organizace Městského bytového podniku – příspěvkové organizace města Čelákovice. Převzal původní pracovníky i vybavení. Pro zajištění plné kontroly zřizovatelem jsou jednateli jmenováni členové Rady města. Dále je zřízena dozorčí rada tvořená členy městského zastupitelstva a občany jmenovanými městskou radou.

V současné době organizace provádí správu více než 1500 bytů města Čelákovice i jiných majitelů (družstev a společenství vlastníků) na územní Čelákovic, Milovic a Lysé nad Labem. Dále provozuje 33 kotelen s celkovým výkonem přes 20 MW. Je držitelem státní licence na výrobu a rozvod tepla i výrobu elektřiny. Na uvedených objektech je zajišťována jak běžná údržba vlastními pracovníky, tak rozsáhlejší rekonstrukce dodavatelským způsobem. Organizace se podílela na vybudování nového systému CZT v Čelákovicích, rekonstrukci podzemních teplovodů a výstavbě malých kotelen. Organizace doposud nikdy nebyla v žádné formě platební neschopnosti a veškeré závazky vůči svým dodavatelům plní ve lhůtě splatnosti. Organizace v současné době nevede žádný soudní spor a není nám ani známo, že by proti ní byla podána jakákoliv žaloba.

Personální stav je v současné době 18 pracovníků s plným pracovním úvazkem, z toho 9 v obsluze a údržbě. Všechny nejdůležitější profese v oborech podnikání jsou zajištěny vlastními pracovníky.

qbyt-o-spolecnosti