Výroba tepelné energie

Výroba a rozvod tepelné energie a činnosti s tím spojené

Společnost je držitelem licence na výrobu a rozvod tepla, výroba tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody a její dodávka do bytových a nebytových objektů je hlavní činností společnosti. Součástí těchto činností je provozování, obsluha, opravy a údržba tepelných zdrojů a příslušných kanálových rozvodů včetně jejich správy a zajištění provozuschopnosti.

Společnost provozuje celkem 56 tepelných zdrojů vyrábějících tepelnou energii, z toho 9 kotelen blokových (8 v Čelákovicích a 1 v Milovicích), 36 domovních kotelen (32 v Čelákovicích a 4 v Milovicích) a 11 kotelen ve správě (4 v Čelákovicích a 7 v Milovicích).

Tepelné zdroje jsou majetkem města Čelákovic nebo majetkem vlastníků jednotek (kotelny ve správě).

Největší kotelna je zřízena v sídlišti Na Stráni a má výkon 4,2 MW. Výběr technologie pro kotelny probíhal velice pečlivě především s důrazem na spolehlivost, vysokou účinnost a nízké provozní náklady. Kotle pro kotelny K 360 Na Stráni a K 70 v ulici Stankovského jsou od švýcarské firmy YGNIS a byly darované městu Čelákovice švýcarskou vládou. Ostatní kotle jsou výrobky firmy VIESSMANN, což je jeden z předních světových výrobců v tomto oboru. Všechny kotelny jsou propojeny kabelovým datovým vedením do centrálního dispečinku, který je umístěn v sídle společnosti Q-BYT. Z tohoto dispečinku je možno kotelny ovládat, shromažďovat údaje o jejich provozu a nastavovat parametry. V roce 1998 dostalo město do vlastnictví a společnost Q-BYT do užívání dvě kogenerační jednotky na výrobu elektrické energie a tepla. Kogenerační jednotky byly rovněž darem pro město Čelákovice od švýcarské vlády.

q-byt-celakovice-teplo-1

Pohled na kogenerační jednotku v kotelně K 360. Foto: archiv společnosti

 

Již několik let probíhá postupná obnova zařízení kotelen a teplovodních rozvodů. Jednou z největších akcí, provedenou výhradně vlastními silami, bylo položení nových teplovodních rozvodů v ulici Spojovací a J. Zeyera. V roce 2012 proběhla obnova kotelny K 8 umístěné v Základní škole v ulici J. A. Komenského, v roce 2014 to byly dvě kotelny – K 40 vytápějící sídliště kolem ulice Rumunská a K 6 umístěná v Mateřské škole Rumunská 1477. V těchto kotelnách byly použity velice moderní kondenzační kotle BUDERUS, nový způsob ohřevu vody deskovým ohřívačem a nový systém měření a regulace. V roce 2016 byl ukončen provoz kotelny K90 a byly zřízeny kotelny pro dům čp. 1345-1348 a dům čp. 1349-1352. V kotelně K 70 proběhla výměna kotlů na ohřev teplé vody.

Všechny tyto změny byly projektovány s cílem zvýšit účinnost kotelen i zajistit jejich spolehlivý provoz po celý další předpokládaný cyklus životnosti.

q-byt-celakovice-teplo-2

Pohled na nově zrekonstruovanou kotelnu K 40. Foto: archiv společnosti