Informace pro nájemce bytů

Informace pro nájemce bytu v majetku města Čelákovice

Základní informace

  • O přidělení bytu a o výměně bytů v majetku města Čelákovice rozhoduje rada města
  • Veškeré administrativní činnosti týkající se bytů zajišťuje správce, tj. společnost Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. se sídlem J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice
  • Nájemní poměr vzniká dnem podpisu nájemní smlouvy, evidenčního listu nájemníka a protokolu o převzetí bytu

 

Zásady pronajímaní bytů v majetku města Čelákovic_2022

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ČELÁKOVICE